Historia Przedszkola

Oficjalne otwarcie placówki, poprzedzone wielomiesięcznym trudem całego personelu przy m.in.: urządzaniu wnętrz, haftowaniu znaczków na pościeli i ręcznikach, pracach porządkowych, miało miejsce 16 listopada 1966r.
Pierwszym dyrektorem Przedszkola nr 241 została Pani Klara Mulewicz, a patronat nad nim objęła Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rakowiec.
Ze względu na ówczesne realia i potrzeby środowiska ilość dzieci w poszczególnych grupach przekraczała liczbę 40..
W 1970 roku mury przedszkola opuścili absolwenci z pierwszego 4-letniego cyklu edukacji.
Przedszkole nasze stało się wzorcowym w kilku aspektach:
- Pomysł architektoniczny budynku miał być pierwowzorem dla kolejnych placówek w Warszawie.
- Przedszkole 241 stało się tzw. przedszkolem ćwiczeń dla uczniów Liceum Pedagogicznego oraz studentów uczelni pedagogicznych,tu odbywały się pierwsze w naszym mieście zajęcia otwarte dla nauczycielek z całej Warszawy, jak również dla gości spoza środowiska oświatowego; bywali u nas np. dziennikarze, żony kosmonautów amerykańskich, aktorzy Teatru Ochota.
W latach 1980-1986 dyrektorem była Pani Hanna Pietruch, a następnie funkcję tę do 1997r. pełniła Pani Barbara Grochowalska-Jeziak. Obie panie pracowały na stanowisku nauczycielki od początku istnienia placówki.
Od kilkunastu lat dyrektorem przedszkola jest Pani Teresa Bieńkowska, a wśród obecnego personelu są 3 nasze absolwentki.
Przedszkole nr 241 ma własne logo i stronę internetową. Proponując naszą placówkę, staramy się podnosić rangę wychowania przedszkolnego w bliższym i dalszym środowisku, kontynuując wysiłek i osiągnięcia całej społeczności przedszkolnej z naszej ponad 40-letniej historii.


...trochę wspomnień...

powrót do galerii