Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo!

 

Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown we współpracy z organizatorami programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”  organizuje badanie postaw i opinii rodziców dzieci uczęszczających do wybranych żłobków i przedszkoli.

Badanie związane jest z programem „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzonym  przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację Nutricia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

Wyniki badania posłużą do rozpoznania potrzeb, nawyków i wiedzy rodziców na temat żywienia małych dzieci, a także do zaplanowania narzędzi edukacyjnych dostępnych  dla rodziców w ramach programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Państwa placówka uczestniczy w tym programie, dlatego też zwracamy się z serdeczną prośbą o skierowanie niniejszego maila do wszystkich rodziców dzieci z Państwa żłobka/ przedszkola.

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu, choć wiemy, że zarówno Państwa czas, jak i czas rodziców jest ograniczony i cenny.Poniżej znajdą Państwo link do ankiety, który będzie aktywny do 15 marca 2015 roku do końca dnia.

http://surveys.smgkrc.com.pl/8020/?ticket=3f5dd86d96eecc379a509088f9e6736c

Komentarze są wyłączone.