dyżur wakacyjny 2020

Zapisy na dyżur wakacyjny 2020

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o
wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25
marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła
dostępu. Hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny wygenerowane przez pracowników przedszkola z systemu będą przekazywane Rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy e-mail Rodziców. W treści maila wskazane będzie tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych osobowych). W przypadku braku adresu e-mail Rodzica pracownicy przedszkola skontaktują się z Rodzicami telefonicznie i ustalą sposób przekazania hasła.

Dołożymy starań, aby hasła otrzymali Państwo do 25 marca 2020 r. Będzie to również możliwe w terminie późniejszym czyli do 7 kwietnia 2020 r.

W celu usprawnienia powyższych działań prosimy o przesyłanie próśb o wygenerowanie hasła w dniach 23-24 marca 2020 r. na adres: trojdenek@gmail.com

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w
systemie elektronicznej rekrutacji.
Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w
elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku
do przedszkola/szkoły.
Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji
opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w
okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Zasady oraz terminarz zapisów do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji opublikowane są także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl

Wszelkie pytania związane z opieką wakacyjną prosimy kierować drogą mailową na nasz adres: trojdenek@gmail.com

 

Komentarze są wyłączone.