Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka E.Gruszczyk – Kolczyńskiej

Metoda ta jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala u dzieci w wieku przedszkolnym rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Dlatego też, w metodzie tej opracowano 12 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te z nich które są ważne do dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku, treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie jego rozwoju. Celem metody jest sprzyjanie rozwojowi inteligencji operacyjnej, kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, samodzielne ich pokonywanie i rozwiązywanie. Treści edukacji matematycznej zawarte ” Dziecięcej matematyce” obejmują tematy:
– Orientacja przestrzenna,
– Rytmy,
– Kształtowanie umiejętności liczenia,
– Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
– Rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
– Klasyfikacja,
– Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
– Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
– Mierzenie płynów,
– Intuicje geometryczne,
– Konstruowanie gier przez dzieci,
– Zapisywanie czynności matematycznych.

Komentarze są wyłączone.