Informacja dla Rodziców- nauczanie zdalne

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w dn. 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając  w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia , również przez przedszkola ,w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.

Placówki są obecnie na etapie przygotowań organizacyjnych do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, w kontakcie z Rodzicami wychowanków. W ramach tych przygotowań  podaję Państwu wybrane przykłady działań prowadzonych przez nasze przedszkole, również rekomendowanych przez władze oświatowe i służby sanitarne:

  1. Dezynfekcja sal i wyposażenia, mebli , sprzętów, zabawek
  2. Pranie dywanów i maskotek
  3. Ustalenie wewnętrznego systemu pracy personelu na rotacyjny, w celu unikania zagrożeń
  4. Samokształcenie nauczycieli,
  5. Przygotowywanie przez nauczycielki propozycji zajęć do przekazania w ramach zdalnego nauczania: opowiadań, wierszy, bajek, piosenek, kart pracy, prac plastycznych, gier, zagadek, historyjek. Wyszukiwanie portali edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  6. Aktualizacja bazy kontaktów mailowych z Rodzicami
  7. Przygotowania techniczne w prywatnych domach nauczycieli , jak zwiększanie właściwości internetu w sieciach domowych, zaopatrzenie się w sprzęt typu drukarka, skaner przez nauczycieli
  8. Jednocześnie od strony administracyjnej zaistniała bezprecedensowa zmiana zasad wnioskowania o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz na dyżur wakacyjny , konieczność odbierania i rozpatrywania wniosków poprzez pocztę mailową
  9. Bieżące zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola komunikatów, informacji przekazywanych przez odpowiednie władze

Zależy nam na przygotowaniu kształcenia na odległość w sposób rozsądny, mając na uwadze przede wszystkim możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, ale także możliwości sprzętowe oraz „czasowe” rodziców- często także pracujących w sposób zdalny.

Tymczasem zwracamy się do Was, kochani Rodzice z gorącą prośbą:

Przytulcie mocno i uściskajcie w naszym imieniu Wasze małe „skarby”, z pozdrowieniami od Pań:

Marioli, Magdy, Moniki, Kamili, Ani, Wioli, Ali, Joli oraz Karoliny, Małgosi i p. Jacka oraz wszystkich pozostałych pracowników naszego przedszkola.

Pozdrawiam Państwa i Dzieci

Teresa Bieńkowska

Dyrektor Przedszkola 241

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.