Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Opracowana w latach 40-stych we Francji przez fizjoterapeutkę The’a Bugnet, nosi nazwę Le Bon De’part, czyli „dobry start, odjazd”. Do warunków polskich zaadaptowała ją prof. Maria Bogdanowicz, przenosząc na rodzimy grunt:
– ogólną ideę
– kilka jej technik
– kilka wzorów graficznych

W efekcie powstała polska wersja tej metody pod nazwą MDS (Metoda Dobrego Startu).
Jest przeznaczona dla dzieci od czwartego roku życia. Służy przygotowaniu do czytania i pisania, profilaktyce w ich opanowaniu, a także terapii dysleksji rozwojowej. W formie zabawy, angażując wiele zmysłów dziecka:
– wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym
– rozwija funkcje językowe, spostrzeżeniowe:
wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne, motoryczne, oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno-motoryczną; te złożone funkcje leżą u podstaw procesów czytania i pisania. – pomaga w usprawnieniu i kształtowaniu lateralizacji, orientacji w prawej i lewej stronie ciała.
– sprzyja wyrównaniu dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci „ryzyka dysleksji”.

W efekcie końcowym ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego, wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych ( mowy i myślenia ) i instrumentalnych ( spostrzeżeniowo – ruchowych ). Metoda ma aspekt profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny.

Komentarze są wyłączone.