Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działanie stwarzające uczestnikom grupy możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań wtedy, gdy respektuje się zasady:

  • Dobrowolności uczestnictwa,
  • Uwzględniania możliwie wszystkich poziomów komunikacji,
  • Uznawania przeżyć za ważne,
  • Świadomej rezygnacji z rywalizacji,
  • Wykorzystania różnorodnych środków przekazu.

Komentarze są wyłączone.