Przedszkolne ABC

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym posiada pięć oddziałów: ”Krasnale”, „Misie”, „Słoneczka”,”Tropiciele”i „Odkrywcy”. Naszą pracę wychowawczo- dydaktyczną wspiera logopeda i psycholog.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Oddział I: Krasnale

 • „Od przedszkola do pierwszaka” autorstwa I. Broda.

 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „ Dziecięca matematyka”. Wyd. WSiP- elementy programu

Oddział II: Misie

 • „Od przedszkola do pierwszaka” autorstwa I. Broda.

 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „ Dziecięca matematyka”.Wyd. WSiP- elementy programu

Oddział III: Słoneczka

 • „Od przedszkola do pierwszaka” autorstwa I. Broda.

 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „ Dziecięca matematyka”.Wyd. WSiP- elementy programu

Oddział IV: Tropiciele

 • „Rośnij z Didasko” autorstwa Ryty Folejewskiej

 • E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska i E. Grabowska „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i placówkach integracyjnych”.

 • „Historia dawnej Warszawy”- program autorski nauczycielek przedszkola: A. Dąbrowskiej i M. Krasowskiej- Pietrzyk.

Oddział V: Odkrywcy

 • „Rośnij z Didasko” autorstwa Ryty Folejewskiej

 • E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska i G. Grabowska „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i placówkach integracyjnych”.

 • „Historia dawnej Warszawy”- program autorski nauczycielek przedszkola: A. Dąbrowskiej i M. Krasowskiej- Pietrzyk.

 

Ponadto praca wychowawczo – opiekuńcza i dydaktyczna wzbogacona jest o elementy o metod:

1. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
2. Kinezjologia edukacyjna (gimnastyka mózgu P.Dennisona)
3. Dziecięca matematyka E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
4. Ruch rozwijający W.Sherborne
5. Pedagogika zabawy

Komentarze są wyłączone.