Rekrutacja

Zasady rekrutacji są opublikowane na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl

Na pytania związane z rekrutacją odpowiada dyrektor Przedszkola 241 pod nr tel. 22 823 41 19

.

Komentarze są wyłączone.