Ruch rozwijający

Ruch rozwijający W. Sherborne

W. Sherborne wypracowała w latach 60-tych własny system ćwiczeń mających zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Ćwiczenia te wywodzą się ze szkoły R. Labana i znane są pod nazwą Developmental Movement czyli Ruch Rozwijający. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch:
1. świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,
2.świadomości przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywaniu z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym doskonalenie możliwości ruchowych.

Komentarze są wyłączone.