Wizja

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

  • Ma pozytywny obraz samego siebie, orientuje się w swoich mocnych i słabych stronach,
  • Ma świadomość własnej tożsamości, posiada wiedzę o swoim otoczeniu,
  • Jest komunikatywny,
  • Jest aktywny, dociekliwy, poszukujący,
  • Dąży do rozwiązywania problemów, umie współdziałać w grupie,
  • Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
  • Wykazuje się tolerancją i otwartością wobec innych,
  • Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i rodziny,
  • Wie jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Jest przygotowany do obowiązku szkolnego.

Komentarze są wyłączone.