Zasady ogólne 2020/21

Zasady oraz terminarz rekrutacji są opublikowane na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl

 

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować drogą mailową.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami prosimy przesyłać drogą mailową na nasz adres: trojdenek@gmail.com

 

Komentarze są wyłączone.